Disclaimer

1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1 Het gebruik van de websites van Advocaat Sterckx zijn onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Advocaat Sterckx kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van An Sterckx en Lise Vermeersch. Hoewel An Sterckx en Lise Vermeersch hiertoe ernstige inspanningen leveren, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. An Sterckx en Lise Vermeersch kunnen evenmin een voortdurende toegang tot hun site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

1.3 An Sterckx en Lise Vermeersch kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. An Sterckx en Lise Vermeersch garanderen niet dat deze websites beschikbaar zijn en kunnen evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen An Sterckx, Lise Vermeersch en de beheerders van die sites.

2. Geschillen

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en het Vredegerecht te Roeselare.en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.