Onrechtmatige bedingen in een B2B context

Een wet van 4 april 2019 voert een verbod in op oneerlijke bedingen in een B2B context. De wet is sterk geïnspireerd op de regeling in B2C contracten.

Deze nieuwe bepalingen treden in werking op 1 december 2020.

Er wordt een zwarte lijst ingevoerd met bedingen die sowieso ongeldig zijn en een grijze lijst met bedingen die ongeldig zijn, tenzij er bewijs kan geleverd worden dat het beding in de concrete situatie geen kennelijk onevenwicht creëert.

U laat tegen 1 december 2020 dus best uw B2B contracten nazien om te controleren of de clausules nog geldig zijn.

De volledige 'zwarte' en 'grijze' lijst kunt u vinden in art. 17 en 18 van de wet van 4 april 2019 via onderstaande link http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2019040453