Publicatie van vonnissen en arresten

Tot nu toe werden enkel bepaalde vonnissen en arresten die belangrijk geacht werden gepubliceerd in juridische tijdschriften. De andere arresten en vonnissen bleven onbekend.

Een wet van 5 mei 2019 bepaalt dat vanaf 1 september 2020 alle arresten en vonnissen op het internet zullen worden gepubliceerd in een voor iedereen toegankelijke databank.

Deze vonnissen en arresten moeten uiteraard wel geanonimiseerd worden.

Er werd nu een werkgroep opgericht die dient uit te werken hoe deze anonimisering zal verlopen.

De publicatie van alle vonnissen en arresten in een databank is een belangrijke tool voor advocaten om beter te kunnen inschatten hoe de rechtspraak bepaalde wetgeving interpreteert.

Wij kunnen deze nieuwe wet dus enkel toejuichen en hopen dat men erin slaagt deze wet effectief uit te voeren en een goed werkende databank op te richten waarin de geanonimiseerde vonnissen en arresten worden opgenomen tegen 1 september 2020.